زور آموزش سیاست فناوری فناوری دانشگاه

زور: آموزش سیاست فناوری فناوری دانشگاه دانشگاه بیت المال اخبار کنکور و دانشگاه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ۴ جهت نخستین بار در کشور عزیزمان ایران + نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱

نشست کارشناسی هیأت‌های مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه شروع شد.

۴ جهت نخستین بار در کشور عزیزمان ایران + نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱

نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ جهت نخستین بار در ایران

عبارات مهم : ایران

نشست کارشناسی هیأت های مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه شروع شد.

به گزارش ایسنا، این جهت نخستین بار است که بعد از برجام نشست کارشناسی کمیسیون یکسان برجام در کشور عزیزمان ایران برگزار می شود.

به نظر می آید حضور آمریکا در هیأت مذاکره کننده یکی از موانع برگزاری این نشست ها در کشور عزیزمان ایران بوده است که با خروج آمریکا از برجام این مانع برطرف شده است است.

۴ جهت نخستین بار در کشور عزیزمان ایران + نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱

در این نشست بقایی مدیرکل حقوق بین الملل وزارت خارجه، سرپرستی هیأت کارشناسی کشور عزیزمان ایران را به عهده دارد.

آخرین نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ دو هفته گذشته در وین و پیش از نشست معاونان کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ برگزار شد. در عین حال نشست های کارشناسی و مشورت میان هیأت ها بعد از خروج آمریکا از برجام به طور جدی و مستمر ادامه داشته است.

نشست کارشناسی هیأت‌های مذاکره کننده کشور عزیزمان ایران و ۱+۴ در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه شروع شد.

انتظار می رود با توجه به تصمیم کمیسیون یکسان برجام و درخواست کشور عزیزمان ایران جهت برگزاری نشست وزیرانن خارجه بعد از این نشست زمانی جهت نشست وزیران خارجه تنظیم شود.

موضوع و دستور کار مذاکرات هیأت های کارشناسی به خاص میان کشور عزیزمان ایران و کشورهای اروپایی در رابطه با رسیدن به سازوکاری جهت اجرای برجام بدون آمریکا در شرایطی که کشور عزیزمان ایران بتواند از حداکثر منافع اقتصادی و تجاری برجام و برطرف تحریم ها بهره ببرد.

به گزارش ایسنا، وزیران خارجه و دارایی انگلیس، فرانسه و آلمان نامه ای به همپایان آمریکایی خود نوشتند و در آن بر تعهد کشورهایشان در زمینه حفظ توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران تأکید کردند. در این نامه یکسان وزیران اروپایی از دولت آمریکا خواسته اند آن دسته از شرکت هایی اروپایی را که بعد از اجرای برجام در کشور عزیزمان ایران سرمایه گذاری کرده اند از تحریم های خود مستثنی کند. این نامه به امضای فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اروپا رسیده است.

۴ جهت نخستین بار در کشور عزیزمان ایران + نشست کارشناسی کشور عزیزمان ایران و ۱

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | آمریکایی | سیاست خارجه | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog